Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel

Cornelis Johannes Versteegh

Hapalova 292/30

Brno 621 00

IČO: 72414529

Vystupující také pod obchodním jménem „Stoneworks

 (dále jen "dodavatel")

Dodavatel není plátce DPH.

 

Kontaktní údaje

E-mail: info@stoneworks.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24-48 hodin

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300696045 Kód banky: 2010

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stoneworks.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Základní informace o nakupování

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží. Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky. Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou emailové zprávy.

Objednávky a jejich stav mohou být u dodavatele ověřeny a to e-mailem.

Informace o zboží

V naší internetové prodejně najdete u každého výrobku:

 • označení výrobku od výrobce (Název a číslo Lego® sady)
 • Počet kostek a figurek v dané nabídce.
 • maloobchodní cenu včetně DPH, hodnotu slevy, je-li výrobek ve slevové akci a konečnou cenu po odečtení příslušné slevy
 • Rok prvního vydání daného typu Lega
 • Ilustrační foto či fotky (nereprezentuje skutečný stav dané nabídky)
 • Přesný popis stavu zboží (detaily popisování najdete ve webové sekci „o této stránce“.

Informace o cenách

Ceny a slevy uvedené u zboží jsou v platnosti až do doby změny na stránkách e-shopu ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v nepravidelných časových intervalech. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro zákaznika závazná, ale pokud se cena v potvrzené objednávce liší od ceny v provedené objednávce v eshopu před jejím potvrzením, tak může zákazník od kupní smlouvy odstoupit.

 

V naší internetové prodejně Vám nejsou účtovány žádné manipulační poplatky, k ceně výrobku si tak musíte připočítat pouze cenu za dodání zásilky podle Vámi zvoleného druhu platby objednaného zboží.

 

Informace o dodání

Vybrané zboží je dodáváno zákazníkovi několika způsoby, přičemž si zákazník volí nejvhodnější způsob podle svého uvážení.

Dodavatel z pravidla odesílá zásilky během 3 dnů od obdržení platby.

Cena a doba dodání se liší od zvoleného způsobu a přepravní služby:

 

 • Cenný balík – Česká Pošta                                                            90,- Kč

dodání obecně 2-4 pracovní dny od odesilani zbozi.

 • Balík do ruky – Česká Pošta                                                          125,- Kč

dodání obecně do druhého pracovního dne od odesilani zbozi.

 • Osobní prevzeti na adrese Hapalova 292/30 v Brně                    0,- Kč

pouze po vzájemné písemné dohodě o osobním převzetí

 

Dodavatel neručí za přesnou dobu dodání České Pošty

Jiné způsoby dodání pouze po vzájemné písemné dohodě

Dodavatel zasílá zboží pouze v rámci České Republiky

 

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu dodání, informovat prodávajícího o zjištěných závadách (nekompletní dodávka, rozbité - poškozené zboží, apod.) Po tomto termínu nebude reklamace dodávky zboží uznána.

 

Způsoby platby a náklady na dodání, výběr doručení

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několik způsobů:

 • Platba předem bankovním převodem - zde zákazník převede peníze na účet dodavatele před zasláním zásilky. Zásilka je poté zakaznikovi zaslána na určenou adresu.
 • Platba v hotovosti - zákazník platí hotově při osobním vyzvednutí zboží.
 • Dobírka - zákazník platí hotově při doručení zboží poštou po zaslání na určenou adresu.

Objednávání

Objednávky provedené s registrací jsou evidovány na serveru e-shopu, kam má zákazník přístup po zadání uživatelského jména a hesla, které si zákazník při registraci zadal. Takto má zákazník přístup do svých objednávek a může kontrolovat svou dosavadní historii a měnit své osobní údaje. Informaci o postupu objednávání získá zákaznik v nápovědě v jednotlivých krocích objednávky. Kroky objednávky jsou: vložení zboží do košíku, registrace nebo zadání údajů pro doručení zásilky, kontrola kompletnosti objednávky a údajů, potvrzení objednávky a její odeslání do e-shopu.

Pokud zákazník provádí objednávku bez registrace, nemusí vyplňovat uživatelské jméno a heslo a nemá tedy vytvořen žádný účet, do kterého by mohl přistupovat a sledovat svou objednávkovou historii a měnit zadané údaje. Jím zadané údaje budou použity jen pro vyřízení jedné objednávky a při jiné objednávce je bude zákazník vyplňovat opětovně.

Kontrola zadaných údajů při objednávce je zákazníkovi umožněna ještě před potvrzením a odesláním jeho objednávky.

Po potvrzení a odeslání objednávky je zákazník automatickým e-mailem písemně informován o objednávce a tím i její potvrzení. Tímto potvrzením vzniká mezi zákazníkem a dodavatelem smluvní vztah, ze kterého plynou práva a povinnosti obou stran.

 

V potvrzení objednávky zákazník obdrží tyto informace:

 • číslo objednávky
 • informace a data o obou smluvních stranách
 • datum vzniku smluvního vztahu (potvrzení objednávky)
 • jednoznačnou specifikaci objednaného zboží
 • objednané množství
 • cenu za jednotlivé položky a celkovou cenu za vybrané zboží
 • způsob a cenu dodání
 • způsob provedení platby 

 

Doklady o nákupu

Se zásilkou je zákazníkovi doručena i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží a to se všemi náležitostmi (datum, číslo objednávky, údaje o obou smluvních stranách, identifikace zboží, cena za jednotlivé položky, celková cena, cena za dopravu připadně jiné služby), která zároveň slouží i jako dodací list a na jejímž základě jsou zákaznikovi garantováne záruční podmínky a veškerá další komunikace s prodávajícím se odvíjí na základě údajů z této faktury.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník objedná zboží z internetového obchodu, pak má podle §53 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky. Tato možnost je zákazníkovi dána z důvodů jeho objednávky "na dálku", kdy si zákazník nemůže zboží řádně prohlédnout.

Vracené zboží musí být nepoškozené a zákazník jej musí dodat s originálním balení.

Při odstoupení od smlouvy zašle zákazník zboží zpět na adresu odesílatele, tj. na adresu uvedenou výše v těchto podmínkách. Odstoupení od smlouvy musí vyjadřovat projev vůle zákazníka, ze kterého jasně vyplývá, že od uzavřené kupní smlouvy chce odstoupit v zákonné 14ti denní lhůtě. Nestačí tedy pouze zaslat zboží zpět. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi, tedy s fakturou. Současně musí zákazník vybrat způsob, jakým mu budou vráceny finanční prostředky - buďto zasláním složenkou na adresu objednavatele nebo po uvedení čísla bankovního účtu také převedením na tento účet. Prodávající má povinnost vrátit finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Informace o záruky na prodané zboží

Zboží nabídnuté v e-shopu www.stoneworks.cz je z principu použité. Jako takové podléhá speciálnímu režimu záruky, kdy dodavatel odpovídá pouze za vady, které věc již měla v době jejího převzetí kupujícím a navíc dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí zákazníkem, v souladu s Ustanovení § 619 odst. 3 občanského zákoníku. Dále dodavatel stanovuje, že práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna ve zkrácené lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí věci zákaznikem, v souladu s Ustanovení § 619 odst. 3 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ukládáme data a osobní údaje, které nám zákazník poskytl a které používáme pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.

Údaje, které zadáváte při registraci:

 • jméno a příjmení
 • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
 • e-mail
 • telefon

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem. Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem nebo může využít zrychlenou objednávku bez registrace. Veškeré údaje, které zadal zákazník při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.stoneworks.cz.