O nabízených produktech

Téměř všechny sestavy a kostky nabízené na našich stránkách jsou „z druhé ruky“, takže je samozřejmě nelze srovnávat se zcela novými Lego sety v originálním balení.

Definovat stav použitého zboží objektivním způsobem je vždy velmi obtížné, a z tohoto důvodu bychom vás rádi obeznámili se stavem námi nabízených produktů:

  1. Pokud není uvedeno jinak, jedná se obecně o kompletní sety.
  2. „Kompletní“ znamená, že tyto sestavy zahrnují veškeré individuální části a kostky nutné pro sestavení originálního Lego setu dle odpovídajícího sériového čísla a názvu daného sestavy. Do této definice ale nezahrnujeme náhradní části či další podružné vybavení (plakátky, hrací karty, klíčenky atd.), které mohlo být původně součástí originálního balení v okamžiku jeho prodeje.
  3. Celkový stav kostek a součástek, manuálu, originální krabice a nálepek je hodnocený na škále od  0-5 nebo od 0-6. Podrobná definice tohoto hodnocení je uvedena níže.
  4. Lego má s postupem času tendenci blednout z důvodu přirozeného stárnutí plastového materiálu, ze kterého je vyrobeno. Toto platí zejména v případě bílých, modrých a šedých kostek. Jde o zcela standardní jev, který lze očekávat u jakékoliv starší sestavy. Totéž obecně platí pro stav originálních krabic, manuálů a kostek starších sestav, které taktéž jeví známky opotřebení, ve srovnání se zcela novými, ač použitými sestavami.  Proto bereme věk dané sestav v úvahu při hodnocení jejího stavu, například sestava s vážnějšími známkami vyblednutí z roku 1980 může být v konečném důsledku ohodnocena lépe než sestava z roku 2010, která je jen mírně poškrábaná!
  5. Na jakékoli nedostatky či specifické vady vždy předem a jasně upozorníme.
  6. Vždy uvádíme informaci, zdali daná sestava obsahuje originální Lego manuál, a v jakém je tento manuál stavu.
  7. Vždy uvádíme informaci, zdali je v případě nabízené sestavy k dispozici originální balení, a v jakém je toto balení stavu.
  8. Vždy informujeme o tom, zdali měla daná sestava obsahovat nálepky, a pokud ano, zdali jsou tyto nálepky zahrnuty v sestavě a v jakém jsou stavu.
  9. Veškeré fotografie uvedené na našich stránkách jsou pouze ilustrační, a nemusí vždy odrážet aktuální stav nabízené sestavy. Je proto důležité, aby jste si přečetli podrobný popis sestavy a vyhodnocení jeho stavu!
Stav kostek (relativní vůči stáří sady):
New "Nový" Sada je úplně nová a v originalním zapečetěném balení.
5 "Jako nový" Všechny kostky jsou jako nové, bez škrábanců, deformací a změn barev.
4 "Vynikající" Všechny kostky jsou skoro jako nové, vykazují pouze minimální známky použití.
3 "Velmi dobrý" Většina kostek je bez škrábanců, deformací a změn barev.
2 "Dobrý" Vesměs bez větších škrábanců, deformací a změn barev. Pouze menší oděrky, škrábance nebo změny barev z hlediska velikosti a četnosti.
1 "Ucházející" Některé kostky mohou vykazovat škrábance nebo jiné jasné známky použití a nebo změněné barvy díky stáří.
0 "Požkozený" Většina kostek/dílků je vážně poškrábána nebo vykazuje jasné změny barev.

 

Stav originálního návodu (relativní vůči stáří sady):
Doesn't exist "Neexistuje" Původní Lego sada byla vydaná bez manuálu.
Not included "Není" Naše nabídka neobsahuje originální manuál.
New „Nový“ Návod je úplně nový a ještě v originálním zapečetěném balení.
5 "Jako nový" Manuál je jako nový
4 "Vynikající" Manuál je skoro jako nový; pouze minimální známky použití.
3 "Velmi dobrý" Manuál je celkově ve velmi dobrém stavu, vykazuje pouze minimální známky použití, například malé flíčky, trhlinky nebo ohnuté rožky.
2 "Dobrý" Manuál je jasně použitý a může mít fleky, trhlinky nebo ohnuté rohy. Nicméně celkový stav je stále poměrně dobrý.
1 "Ucházející" Manuál je stále použitelný, ale s jasnými fleky, trhlinami nebo jiným vážnějším poškozením.
0 "Požkozený" Manuál je vážně poškozený (velké trhliny, díry, fleky nebo jiné vážné poškození).

 

Stav originální krabice (relativní vůči stáří sady):
Doesn't exist "Neexistuje" Původní Lego sada byla vydaná bez origální krabice (baleno v sáčcích).
Not included "Není" Naše nabídka neobsahuje originální krabici.
New „Nový“ Originální krabice je úplně nová a zapečetěná.
5 "Jako nový" Krabice je jako nová (jen zapečetění je rozlomeno).
4 "Vynikajácí" Krabice je skoro jako nová; pouze velmi malé známky použití.
3 "Velmi dobrý" Krabice je celkově ve velmi dobrém stavu, vykazuje pouze minimální známky použití, například malé flíčky, trhlinky nebo malé promáčkliny.
2 "Dobrý" Krabice je jasně použitá a může mít fleky, trhlinky nebo promáčkliny. Nicméně celkový stav je stále poměrně dobrý.
1 "Ucházející" Krabice je stále použitelná, ale s jasnými fleky, trhlinami nebo jiným vážnějším poškozením.
0 "Požkozený" Krabice je vážně poškozená (velké trhliny, díry, fleky nebo jiné vážné poškození).

 

Stav nálepek (relativní vůči stáří sady):
Doesn't exist "Neexistuje"

Původní Lego sada byla vydaná bez samolepících dílků nebo nálepek.

See comments "Viz poznámky" Jedna nebo více původních nálepek chybí nebo je poškozeno nebo je jiný specifický problém, co se nálepek týče. Všimněte si prosím poznámky níže.
New „Nový“ Nálepky jsou stále na původním podkladu; ještě nebyly nalepeny na Lego kostkách, jsou tedy ještě úplně nepoužité.

5

"Jako nový" Veškeré nálepky jsou jako nové a nalepené na správném místě.
4 "Vynikajácí" Veškeré nálepky jsou skoro jako nové; pouze minimální známky použití. Jsou nalepeny na správném místě.
3 "Velmi dobrý" Veškeré nebo většina nálepek jsou v celkově velmi dobrém stavu; vykazují pouze menší známky použití jako například malé flíčky, trhlinky nebo mírně uvolněné rožky. Veškeré nálepky jsou víceméně nalepeny na správném místě.
2 "Dobrý" Veškeré nebo většina jsou jasně použité a můžou mít fleky, trhlinky nebo uvolněné rožky, přesto je celkový stav poměrně dobrý. Je možné, že vyjímečně některá z nálepek je nalepená na nesprávném místě.
1 "Ucházející" Veškeré nebo většina nálepek je stále použitelná, ale mohou vykazovat jasné fleky, trhliny nebo jasně uvolněné rohy. Je možné, že nálepky jsou nalepeny na nesprávném místě.
0 "Požkozený" Veškeré nebo většina nálepek je hodně poškozená s velkými trhlinami, fleky nebo se celkově odlepují. Je možné, že nálepky jsou nalepeny na nesprávném místě.